Solicitud Acometida

Solicitude de acometida

Datos do solicitante1/7
2
Datos do destinatario2/7
3
Datos do predio3/7
4
Datos da acometida4/7
5
Datos do propietario5/7
6
Verificación6/7
7
Enviar7/7
Os campos marcados con asterisco (*) son obrigatorios.

O responsable do tratamento dos seus datos é Viaqua, Gestión integral de EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA S.A.. Os seus datos serán tratados coa finalidade de xestionar a petición contida no formulario. Pode acceder aos seus datos, solicitar que se modifiquen ou supriman, pedir que limitemos o tratamento, exercer o dereito á portabilidade, ou opoñerse ao tratamento en determinados supostos, na forma que explicamos na Política de Privacidade, a través do contacta da nosa web.