Fundació Aquae i/o fundació d’àmbit local

Fundació AQUAE

Contribuint al progrés social i al
desenvolupament de persones

 

La Fundació Aquae és una entitat sense ànim de lucre, la principal finalitat de la qual és esdevenir un centre de referència de pensament i reflexió al voltant d’un nou model de creixement i desenvolupament econòmic i social responsable; un model en què els recursos naturals, molt especialment l’aigua, siguin utilitzats de manera més sostenible.

Les accions i els projectes que porta a terme busquen impulsar la recerca, el coneixement i l’experiència, a més de desenvolupar i transferir tecnologies intel·ligents, per contribuir així al progrés social de les persones i promoure la transformació econòmica i social sostenible.

La innovació i el talent són els eixos centrals d’aquest procés de transformació, que es fonamenta en la recerca, la innovació tecnològica i l’excel·lència professional

Fundacion Aquae àreas d'activitat

Àrees d'Activitat

Coneixement

Promovem la generació, l’intercanvi i la divulgació de coneixement entorn de l’aigua i el desenvolupament sostenible a través d’accions de formació, el suport a la investigació i la difusió del coneixement.

Innovació

Promovem un model de societat emprenedora, creativa i amb visió de canvi.

Integració

En el nostre compromís amb la no discriminació i la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, vam portar a terme accions dirigides a aconseguir aquest objectiu.

Cooperació

Basant-nos en la col·laboració amb actors públics i privats, donem suport a activitats que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones i els col·lectius en risc d’exclusió.

Cultura

Impulsem i difonem l’art i la cultura oberta a la diversitat i a noves expressions artístiques i formats.

Enlace Fundación Aquae

groupid: 20152, currentGroupId: 13920341